De Spetter gaat digitaal!

Vanaf seizoen 2021 willen wij overgaan op een digitale omgeving.

Voor sommige bezoekers en vrijwilligers gaat dit "boven de pet" en anderen zullen reageren met "he, he Het werd de hoogste tijd!"

Voor iedereen zal het even wennen worden, maar we helpen je erdoor!

Basis van onze communicatie wordt de website:

Bestellen van abonnementen
Aanmelden van nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligersrooster kiosk
Informatie over openingstijden
Geplande activiteiten

Enkele keren per seizoen en in geval van calamiteiten krijg je van ons een informatiebrief in de mail. Hiermee brengen we je op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

Daarnaast zal de facebookpagina nog steeds worden gebruikt om de "snelle" informatie als oproepen, evenementen en aanbiedingen, te delen. Bovendien is de facebook-feed ook op de site te vinden.

De gedrukte communicatie zal natuurlijk niet zomaar verdwijnen, maar steeds vaker zal verwezen worden naar onze website.