Contact

Essenlaan 3
1657 AK Abbekerk
Telefoon: 0229-58 18 66

Correspondentieadres
Veldbies 1
1657 KG Abbekerk

secr.despetter@gmail.com

Voorzitter :
Jouke van Groningen
voorzitter@zwembaddespetter.nl

Penningmeester
Kor de Vries
penningmeester@zwembaddespetter.nl

Secretaris
Desiree de Boer
secr.despetter@gmail.com
0229583023

Bestuurslid algemene zaken
Alexander Poen
a.poen@quicknet.nl

Bestuurslid techniek
Henk Schaaper
henkschaaper@kpnmail.nl

Bestuurslid vrijwilligerstaken onderhoud
Co Dam

Coordinator vrijwilligers kassa/kiosk
Kristin Renooij
vrijwilligerskiosk@zwembaddespetter.nl

Sponsorcommissie
Cinthia Veltman & Wytske Coevert
sponsoring.zwembaddespetter@gmail.com

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Graag willen wij u uitnodigen om ons te komen helpen!

Informatie kan worden ingewonnen bij Desirée de Boer, secr.despetter@gmail.com.